RÖGBI - RUGBY

A RÖGBIRŐL RÖVIDEN:

„A rögbi olyan sport, ami férfiak és nők, fiúk és lányok számára egyaránt elérhető. A csapatszellemre, megértésre, együttműködésre és a sporttársak elismerésére épül. Sarokkövei mindenkor: a részvétel öröme, a játék által megkívánt bátorság és tudás, olyan csapatsport szeretete, ami a benne résztvevők életét gazdagítja, illetve a játék iránti érdeklődésből születő, életen át tartó barátság." (A Rugby Unió szabályai)

A fenti idézet tömören, lényegre törően foglalja össze az európai rögbijáték eszmeiségét. Most mégis kiemelnénk néhány kulcsfogalmat belőle, hogy azokon keresztül próbáljuk éreztetni veletek a rögbi varázsát, mely egyre több gyermeket, fiatalt, időst vonz maga köré Magyarországon. Ha szeretnél csapattag lenni, ha fontos számodra, hogy ne csak néző, hanem résztvevő legyél, ha szereted, élvezed a játékot, és ha szeretnél új, tartós barátságokat kötni, akkor a rögbi téged vár!

Csapatszellem

A rögbi csapatjáték. Nem az egyéni érvényesülés sportja, hanem kizárólag az egymásra figyelésé, a közösségé; rendkívül sok, talán minden a játékosok egymás közötti harmóniáján, bizalmán, egymás értékeinek, tehetségének ismeretén múlik. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a csapattársak közötti összhang és együttműködés elősegítését. Valljuk, hogy az egymás iránti tisztelet és megbecsülés minden csapatsport alapköve.

Részvétel

Egy pörgős, izgalmas rögbimeccsen nincs gondolkodási idő. A pályán az edzéseken már jól elsajátított szabályismeretet, a társak pozíciójának vak tudását, az erőviszonyok és spontán helyzetek rutinos felismerését kell okos taktikákkal alkalmazni. Jelen kell lenni, részt kell venni a szó szoros értelmében. Mondhatnánk úgy is, hogy a rögbi a tudás és a játékszenvedély többszemélyes, magasszintű kooperációja.

A játék szeretete

A rögbire is, ahogyan minden sportágra igaz, hogy nem művelhető igazán magas színvonalon, ha valakiből hiányzik az iránta való elkötelezettség. Csapatsport esetében pedig különösen nagy jelentősége van annak, hogy minden tag ugyanolyan lelkesedéssel, élvezettel, szeretettel tekintsen saját „játékára”, mivel egyetlen kivétel rendet és egységet bonthat. Ugyanakkor fordítva is igaz: a közös akaratban, játékszeretetben koncentrálódó erő hegyeket tud megmozgatni.

Barátság

Ha általánosságban említjük ezt a szót, a következő asszociációink lehetnek: bizalom, egymásra való számítás, feltétel nélküliség, őszinteség, elfogadás, megbocsátás. Ezek az értékek mind átültethetők a csapatsport szellemiségébe, sőt, másképp talán nem is lehet közös munkát folytatni, közös sikereket elérni. Ennek a játéknak mindenek előtti sarokköve, hogy önmagunkon felülemelkedve, önmagunkon túlmutatva közös céljaink, terveink, álmaink legyenek. S ha ez megvalósul, akkor a célba- és révbeérést követően biztos, hogy közösek lesznek örömeink, büszkeségeink, sikereink a pályán és öltözőn kívül is.

A rögbi Magyarországon

A Magyar Rögbi Szövetség 1991 óta működik, több mint 20 rögbiegyesülettel országszerte. Természetesen nem számítunk nagyhatalomnak ebben a sportágban, ezért is nagy teljesítmény a 2010-ben szerzett U20-as Európa-bajnoki ezüstérem.